Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2016

11:06
11:01
11:00
Japanese political debate show
Reposted fromsamuso samuso viaFate46 Fate46
10:57
Hide and Seek with Cats. 
10:53
4759 3c0e
Reposted fromolakocie olakocie
10:52
3731 d946 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viackisback ckisback
10:52
10:50
Reposted fromtowo85 towo85 viahaszraa haszraa
10:50
9673 b10b 500
Reposted fromfungi fungi viaTheYaiba TheYaiba
10:50
Reposted fromknwk knwk viaTheYaiba TheYaiba
10:50
Reposted fromknwk knwk viaTheYaiba TheYaiba
10:47
10:46
0200 7402
Reposted fromMiziou Miziou
10:44
Czasy miłości na wieki się skończyły. Do miłosnych uniesień należy, uniesienie kolejnego kieliszka za swoje byłe ukochane. Teraz można przebierać we fiutach, portfelach, cyckach, ciasnotach cipek, długości nóg, uzębieniach, ufryzowaniach, gruba, chuda, wysoki, niski bla bla... Bla bla bla. Teraz można mieć tych kilka rzeczy naraz, z czego wszyscy namiętnie korzystają, czy to kobiety, czy mężczyźni. One dają dupska bogatym łóżkowym ignorantom, albo udają orgazm, przy elokwentnym kutasiku. Oni rżną te cycate łatwe padła z dyskotek, w milczeniu po wszystkim wskazując kierunek wyjścia, albo zakochani w inteligentce proszą się latami o obciąganie. Czasy miłości po wieki się skończyły. To proste, a jednocześnie skomplikowane w odbiorze przez nas samych uczucie, uległo degradacji przez swobodę moralną jakiej się sami dopuściliśmy na sobie. A także przez te innowacje. Kiedyś w naszych zawiłych umysłach uczucie, które ułatwiało sprawę w doborze partnera, bądź partnerki, budowało się długotrwale i jednoliniowo. Był list, długo nic, oczekiwanie, tęsknota. Była odpowiedź, fascynacja, ekscytacja. I znów przelewanie na papier tych swoich miłosnych wypocin. Znów cisza. Może jeden telefon na miesiąc, by wreszcie usłyszeć drugą połówkę. Kilka zdjęć z kliszy, trzeba wywołać, czekać. Wreszcie oglądanie, sytuacje budujące więzi. Czas, ten czas budował więzi, uczucia silniejsze i większe od kutasa byłego, czy dłuższe od najdłuższego połyku byłej. To uruchamiało w naszych móżdżkach sfery, które teraz umierają. Bo po co nad czymś się zastanawiać, o coś się bić, skoro jest tu i teraz, a jak nie to będzie zaraz. Teraz wszystko jest na już. A jak coś jest na już, to nie jest na zawsze...
Reposted fromcountingme countingme viaahjou ahjou
10:43
0277 3e28
Reposted fromMiziou Miziou
10:40
7637 08b3 500
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble viaahjou ahjou
10:38
8088 3513 500
Reposted frompesy pesy viaahjou ahjou
10:34
9453 1050 500
Reposted frompassingbird passingbird viakatalama katalama
10:34
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
Reposted fromwiatrem-upojeni wiatrem-upojeni viakatalama katalama
10:33
Reposted fromknwk knwk viaTheYaiba TheYaiba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl