Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

22:37
0991 91dc 500
hłasko.
Reposted fromrol rol vialatusek latusek
22:30
Budzisz się. 6:15. Grudzień. Jedziesz do pracy, siadasz przed 3 monitorami i wiesz, że to tak naprawdę nikomu nie robi różnicy. 
Reposted fromwodorex wodorex viahattivatti hattivatti
22:28
8322 cc35
Reposted fromTamahl Tamahl viavogel vogel
22:19
Play fullscreen
.
Reposted frombubsoon bubsoon
22:18
9245 3348
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaelentarie elentarie
22:17
6573 22d5 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viacelukrecja celukrecja
22:16
Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego"
— Jarosław Grzędowicz - Księga Jesiennych Demonów
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabubsoon bubsoon
22:09
3320 8fbd
Reposted fromnyaako nyaako viacelukrecja celukrecja
22:08
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viacelukrecja celukrecja
22:08
Reposted fromolewka olewka viathereover thereover
22:07
3091 5173
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPandaAttack PandaAttack
22:04
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— "C'est si bon", tłum. Jeremi Przybora
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viakatalama katalama
22:04
4377 cc24 500
Reposted frompiehus piehus viahornypigeon hornypigeon
22:00
8775 e290 500
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viaryba ryba
22:00
9593 f0cb 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viaryba ryba
21:58
Reposted fromFlau Flau viaryba ryba
21:57
4656 2dfa
All you need to do is believe
Reposted fromdhoop dhoop viaryba ryba
21:55
Reposted fromryba ryba
21:55
Reposted fromryba ryba
21:53
Reposted frompomoor pomoor viaPandaAttack PandaAttack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl