Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

08:09
1056 23a9 500
Reposted fromgayscreaming gayscreaming viaNorkNork NorkNork
08:06
8717 07de 500
Radwanice !
Reposted fromindolence indolence viakmj kmj
08:00
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
— racyjna, racjonowa, racja.
Reposted fromwyidealizowana wyidealizowana viaDaisy88 Daisy88
07:59
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viasztukamatorka sztukamatorka
07:59
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viatobecontinued tobecontinued
07:57
07:57
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viapozakontrola pozakontrola
07:55
0791 61f1

sixpenceee:

The above is a video of the jewel caterpillar. They belong to the family of moths known as Dalceridae. Scientists have identified around 84 different species of Dalceridae moths, whose larvae are sometimes called “slug caterpillars” because they are so gooey. If you search for “Dalceridae” in Google Images, you’ll see different larvae with the same roly poly bug shape and gumdrop spines, but different colors and patterns. (Video) Facebook | Instagram | Scary Story Website

Reposted fromalicepop alicepop viarunkenstein runkenstein
07:55
Reposted fromFlau Flau viarunkenstein runkenstein
07:55
5279 9339

baptizedbooty69:

the-meme–queen:

sixpenceee:

This strange creature was found on the sea floor In Bali. It turned out to be a carnivorous nudibranch.

A what now

meat-eating nakedstick

Reposted fromdeedo2313 deedo2313 viaekelias ekelias
07:54
8085 6cbd

danbensen:

viergacht:

why-animals-do-the-thing:

4gifs:

Cuttlefish pretending to be a hermit crab

Cuttlefish have such an incredible capacity for mimicry that isn’t talked about enough. Not only can they pretend to be a different sex in order to get sneaky matings with females who are already being guarded by a male, and change their skin color for camouflage, now they’re apparently pretending to be crabs. 

What’s interesting is that when I went to look up pharoah cuttlefish mimicry, the only result I got was this behavior that potentially looks like hermit crab mimicry (the paper on it wouldn’t confirm for sure that’s what the behavior was, just that it seems likely) I couldn’t find evidence of cuttlefish mimicking any other species. So it’s just hermit crabs, I guess. 

It’s fursona is a hermit crab.

I like how the two cuttlefish pretending to be hermit crabs make eye contact and guiltily revert back to normal. Like:

Crab crab crab
Crab crab crab
Crab-oh. ..uh…hi Larry
Hi Bernice. Uh…sure is some. ..water in this tank.

Reposted fromllamastheflying llamastheflying viaekelias ekelias
07:53
2205 e59c 500
Fuck Tammy
Reposted fromvolldost volldost viasofias sofias

June 12 2017

19:24
9117 5b2e
Reposted fromLittleJack LittleJack viamental-cat mental-cat
19:24
7110 3fec 500
Reposted frombambii bambii viatickimicki tickimicki
19:21
6850 739e
Reposted fromsosna sosna viaelentarie elentarie
19:20
Ażeby zanadto nie wpaść, należy wziąć sobie chłopaka na obserwację. Gdy dłuższe współżycie z nim, czy to jako z amantem, czy jako ze współlokatorem, wykaże dodatnie rezultaty, można zacząć mieć w stosunku do niego jak najgorsze zamiary, czyli zamiary matrymonialne.
(...)
"Obserwacja" powinna się odbywać bardzo skrupulatnie i gruntownie, nie można wówczas dać się porywać uczuciu i mówić: - "Eee, jakoś to będzie". Należy czynić z obiektem drobne eksperymenty. Zalać i bacznie obserwować, jak się będzie zachowywał po pijanemu. Pod wpływem alkoholu wyłażą czasem z naszego ukochanego dziwne i mocno niepokojące emanacje. Wypełzają z zamkniętych zwykle zakamarków jego "ja" słowa i reakcje, których by się człowiek nigdy po nim nie spodziewał. I jak medium po seansie spirytystycznym nic nie pamięta, co się na owym seansie działo, tak samo zalany nie ma pojęcia co plótł i wyprawiał. Ale my za to mamy pojęcie.
(...)
Na ostatek radzę wycieczkę do lasu. Gdy go zainteresuje praca mrówek, gatunek przelatujących ptaków, gdy z zapartym oddechem będzie śledził dowcipne harce wiewiórek i po godzinie nie powie: - "Chodźmy do domu, dosyć już tego włóczenia się po lesie" - to można śmiało (oczywiście gdy zechce) włożyć mu swoją dłoń do ręki i iść z nim przez życie...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku viamental-cat mental-cat
19:19
6609 7c76 500
Reposted fromtfu tfu viamemesjasz memesjasz
19:17
0947 9c64

did-you-kno:

When two teenagers at a San Francisco art museum decided to put a pair of glasses on the floor as a prank, visitors thought it was a piece of modern art, admired it, pondered its meaning, and took pictures. Source

Reposted fromcuty cuty viaelentarie elentarie
19:15
0546 a125 500
Reposted fromvolldost volldost viaelentarie elentarie
19:14
7369 7e00

painted-bees:

harlequin-doll:

adurot:

This image hurts my brain more than the original debate ever did. Brains are dumb.

@alpha-team-deploy

The concept of relative color can be infuriating.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl