Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

14:19
2466 d4af 500
Reposted fromkeenmarines keenmarines viasofias sofias
14:03
14:03
6521 48b1 500
Reposted fromteijakool teijakool vianodifference nodifference
13:57
Przywdzieje maskę sarkazmu, żeby ukryć to, co naprawdę odczuwa, bo pokazanie ludziom tej delikatnej strony siebie wiąże się z ryzykiem. Nie wszyscy przecież mają dobre intencje, dlatego lepiej się nie wychylać, myśli czasem, tylko po to, by kolejnego dnia upierać się na podążanie własną drogą. Jakby sama miotała się pomiędzy tym, o czym marzy, a tym, co powinna. Jakby nie mogła się jeszcze zdecydować, co świat z nią zrobi.  Albo co ona zrobi ze światem. Dziwna dziewczyna. Równocześnie czuje podziw i nienawiść, myśląc o samej sobie. Zgorzkniałe słowa mieszają się w niej z zachwytem nad prostymi, codziennymi rzeczami. Jakby wiecznie była rozdarta gdzieś pomiędzy byciem dzieckiem, a staruszką. Jakby miała w sobie tyle różnych osobowości, a jednocześnie była harmonijną całością.
Cztery Wieki Później
13:49
1726 fea7 500

July 09 2017

19:34
- Czuję się lepiej.
- Widzę, że czujesz się lepiej, bo wstawiłaś czajnik, ale co będzie po herbacie ?
— "Był sobie chłopiec"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie vianadelle nadelle
19:33
19:32
9687 9dda
Reposted fromtfu tfu viaflyingheart flyingheart
19:30
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
19:28
Wiesz, kiedy naprawdę będę Twoja? Nie, nie wtedy, kiedy rozbierzesz mnie z bielizny, ale wtedy, gdy rozbierzesz mnie z największych tajemnic, strachu, bolączek.
Reposted fromawakened awakened viaflyingheart flyingheart
19:28
4701 5832 500
Cipiec
Reposted fromkopytq kopytq viaBadyl Badyl
19:28
4372 da19

romantisme-pornographique:

Stanko Abadžic, Untitled, n/d.

Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo
19:28
4015 ed2a
Reposted fromdarkanes darkanes viatoniewszystko toniewszystko
19:27
Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych. Zbyt wiele czasu spędzam na opierdzielaniu się. Sarkazm to moje drugie imię, a ironię mam w małym palcu. Nie jestem zbyt mądra i piękna, ale jakoś sobie z tym radzę. Czasami jestem infantylna i rzadko cokolwiek mi się udaje. Ale chyba znajdziesz we mnie powód aby mnie pokochać.
— storyxlife
Reposted fromwonderLife wonderLife viazartowalam zartowalam
19:26
6593 be58
Reposted fromteijakool teijakool viatimecode timecode
19:25
0919 cbbf 500
Reposted fromniedopalek niedopalek viacoffeebitch coffeebitch
19:23
2206 509a 500
Chouzuki Maryou
Reposted fromlsl lsl

July 07 2017

23:08
6212 2368 500
indoors/outdoors
Reposted fromcats cats viairmelin irmelin
23:07
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
23:07
7093 5431 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl